ikonaINFORMACJE DLA UCZNIÓW

Odpisy za obiad na dany dzień należy zgłaszać do godziny 8:00 pod numerem telefonu 797-929-255, lub osobiście w stołówce szkolnej, odpisane dni zostaną odliczone przy wpłacie na kolejny miesiąc.

Wpłaty za obiady należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca.

PŁATNOŚCI ZA OBIADY MOŻLIWE TYLKO NA KONTO BANKOWE.

ikonaINFORMACJE OBIADÓW NA WYNOS

Obiady wydawane są w godzinach od 13:00 do 15:00

ikonaCENNIK DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Koszt obiadów za miesiąc Czerwiec 2024:

Uczniowie SP41: 15 dni x 16zł = 240 zł

Uczniowie SP124: 14 dni x 16zł = 224 zł

Cennik: Cały obiad 16zł, Drugie danie 14zł, Zupa 5zł

ikonaWYDAWANIE OBIADÓW NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ

KLASY 4,5,6 - PRZERWA 11:30 - 11:45

KLASY 7 i 8 - PRZERWA 12:30 - 12:45

KLASY 1 i 3 - JEDZĄ OBIAD PO LEKCJACH (Bezpośrednio po lub jeśli zostają na świetlicy to z grupą świetlicową).

KLASY 2 - NA USTALONEJ Z WYCHOWAWCAMI GODZINIE.

ikonaDANE DO PRZELEWU

MBANK

Nazwa odbiorcy: Ewa Widur SMACZEK

Adres odbiorcy: ul. Jerzmanowskiego 6, 30-836 Kraków

Nr. Rachunku: 11 1140 2004 0000 3102 8029 2771

Tytuł przelewu: Szkoła, Imię i nazwisko, klasa ucznia, oraz miesiąc.

ikonaKONTAKT

Obsługę stołówki zapewnia firma "Smaczek" Ewa Widur

Stołówka w Szkolę Podstawowej nr. 41

ul. Jerzmanowskiego 6, 30-836 Kraków


Informacje, zapisy, odpisy:

tel: 797-929-255 - do kontaktu dla szkoły nr 41.

tel: 509-237-247 - do kontaktu dla szkoły nr 124.

e-mail: kontakt@smaczek.net

sellbiz